Tekutý hliník

Tekutý hliník

Tekutý hliník

Již od roku 1996 přepravujeme hliník v tekutém stavu a v roce 2015 jsme jej začali dodávat na mnohem delší vzdálenosti. Slitiny přepravujeme v moderních, speciálně upravených vozidlech přímo k slévarenským strojům v továrně zákazníka.

Všechny naše výrobní závody jsou vybaveny pro výrobu hliníku v tekuté formě. Disponujeme také vlastním vozovým parkem, který je vybaven speciálními přepravními izolačními zásobníky. Díky moderním technologiím tepelné izolace můžeme dodávat tekutý hliník o teplotě 700 °C na velké vzdálenosti.

Přeprava kovu v tekutém stavu má mnoho výhod, protože odpadá nutnost opětovného přetavení. Tím se snižuje spotřeba energie u zákazníků, zamezuje se ztrátám při opětovném přetavení a minimalizuje se dopad na životní prostředí.

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

DRAHOCENNÝ ČAS

Tekutý hliník – souboj s časem

Při přepravě tekutého hliníku je čas velmi důležitý, protože každá hodina znamená tepelné ztráty. Naše závody mají výhodnou polohu ve střední Evropě a disponujeme specializovanými vozidly určenými pro přepravu tekutých kovů.

Každý z tahačů má tři tepelně izolační zásobníky na 5 tun hliníku. Jsou vybaveny nejmodernějšími vyzdívkami, které umožňují dodávat kov na velké vzdálenosti.

Všechny tepelně izolační zásobníky prošly testy TUV a TDT a jsou schváleny pro použití na polských silnicích. Pokles teploty během přepravy je menší než 10 °C za hodinu.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Kontaktujte nás