Poslání

Poslání

Poslání

ÚSPĚCH

Úspěch našich zákazníků je i naším úspěchem

Úspěch našich zákazníků považujeme za svůj vlastní. Rádi spolupracujeme se společnostmi, které vyznávají podobné hodnoty, a neustále rozšiřujeme svou dodavatelskou a zákaznickou základnu.

Snažíme se vytvářet dlouhodobá partnerství založená na respektu a důvěře.

Máme bohaté zkušenosti a dobře známe trh. Naše nejmodernější technologická zařízení nám umožňují vyrábět širokou škálu hliníkových slitin, takže i při velmi vysokých požadavcích naše slitiny splňují specifikace a očekávání zákazníků.

VÝVOJ

Vývoj prostřednictvím neustálého zlepšování

Hlavním impulsem pro další vývoj je pro nás snaha nabídnout spotřebiteli výrobek nejvyšší kvality. Úspěch není pro nás signálem, že můžeme zpomalit.

Neustále se vyvíjíme – každý úspěšný projekt nás nutí zvedat laťku ještě výš a vyžadovat od sebe víc.

Svou práci neustále analyzujeme a snažíme se na ni nahlížet i z další perspektivy. Učíme se a zlepšujeme procesy, na kterých je naše činnost založena. Víme, že tímto přístupem přispíváme k budování lepších zítřků.

LIDÉ

Silnou společnost tvoří silní lidé

Víme, že sílu a potenciál společnosti vytvářejí lidé, kteří v ní pracují. Snažíme se vytvořit příjemné pracoviště založené na principech harmonie a soudržnosti.

Společnost vnímáme jako komplexní organismus, v němž činnost každé složky ovlivňuje fungování celku. Pouze nasazení, respekt a poctivá spolupráce mohou zajistit udržitelný rozvoj a plné využití potenciálu společnosti.

Žijeme v souladu se svými hodnotami a respektujeme hodnoty našich partnerů.