Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Životní prostředí

POVĚDOMÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Jsme si vědomi, že dlouhodobý úspěch je možný pouze tehdy, když společnost funguje v souladu s přírodou a životním prostředím. Z tohoto důvodu neustále modernizujeme naše výrobní zařízení, snižujeme emise a zvyšujeme energetickou účinnost.

Pracujeme také na zlepšování standardů v kovoprůmyslu a podporujeme naše partnery, aby dělali totéž. Ochrana životního prostředí je pro nás velmi důležitá a stala se nedílnou součástí strategie naší společnosti.

Jsme vyspělá a zodpovědná společnost a máme všechna potřebná povolení pro recyklační činnosti. Náš vztah k životnímu prostředí potvrdil v roce 2003 Certifikát environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

OPTIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Všechny naše závody jsou vybaveny ochrannými zařízeními, která snižují emise do ovzduší a povrchových vod. Pracujeme v souladu s požadavky na nejlepší dostupné techniky, které zavedla směrnice Evropské rady 96/61 ES o integrované prevenci a omezování znečištění.

Naše společnost má také pravidelně obnovovaný systém řízení kvality v souladu s IATF 16949:2016, který zaručuje nejvyšší standardy požadované v automobilovém průmyslu.

Naše společnost se vždy snaží splnit i ty nejnáročnější požadavky. Díky více než 30 letům zkušeností s výrobou hliníkových slitin, sledování rostoucí poptávky na trhu, investicím do nových strojů a vývoji optimální efektivity jsme se stali lídrem ve svém oboru.

Ambice a realizace cílů jsou součástí firemní strategie společnosti Nicromet.

ČISTÝ
VZDUCH

V roce 2011 jsme snížili emise do ovzduší instalací sušičky třísek Idex s plynovým přídavným spalováním.

ENERGETICKÁ
ÚČINNOST

Audit provedený v roce 2015 Národní agenturou pro úspory energie nám umožnil najít řešení pro zlepšení energetické účinnosti našich závodů.

VE PROSPĚCH
OBYVATEL

Dbáme na kvalitu života lidí žijících v blízkosti našich závodů tím, že snižujeme emise hluku a prachu výstavbou systémů pohlcujících zvuk a moderních zařízení na odsávání prachu.

VOZOVÝ PARK ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Snižujeme množství výfukových plynů vypouštěných naším vozovým parkem. Vozidla splňující normy Euro 2 a Euro 3 jsou nyní nahrazována vozy splňujícími přísnější normu Euro 6.

Požadavky na informace podle zákona o atomové energii
V souvislosti s činností související s expozicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 bod 10 podle čl. 32c odst. 2 zákona o atomové energii ze dne 29. listopadu 2000 (Sb. z roku 2001, č. 3, pol. 18, ve znění pozdějších předpisů) předseda představenstva společnosti Nicromet Sp. z o.o. sp.k., sděluje, že na základě provedených dozimetrických měření se konstatuje, že v průběhu posledních 12 měsíců nebyla tato činnost zdrojem úniku radioaktivních látek do životního prostředí a neměla žádný negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.