Právní sdělení

Právní sdělení

Podmínky používání http://www.nicromet.cz/

  1. Vlastníkem webových stránek provozovaných na adrese http://www.nicromet.pl/ je společnost NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., se sídlem v Bestwince, na následující adrese: ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice – Wschód v Katovicích, 8. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000515002, DIČ: 6521721863, IČO: 242784675, zastoupená komplementářem NICROMET Sp. z o. o. se sídlem v Bestwince, na následující adrese: ul. Witosa 28, 43 – 512 Bestwinka, KRS: 0000181742, DIČ: 6521638429, IČO: 072893482.
  2. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. vynakládá veškeré úsilí, aby informace obsažené na prezentovaných webových stránkách byly úplné a aktuální. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. neodpovídá však za žádné chyby nebo opomenutí ve zveřejněných materiálech ani za žádné výsledky akcí provedených na základě těchto materiálů. Každému rozhodnutí by měl předcházet dotaz na společnost NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku ( Sb. z roku 2015, pol. 4, v platném znění) a nemohou být základem pro jakékoli nároky vůči společnosti NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., včetně nároků na uzavření nebo plnění smlouvy.
  3. Uživatelé stránek jsou oprávněni stahovat materiál prezentovaný na stránkách výhradně pro své soukromé a nekomerční účely za předpokladu, že jsou zachována všechna autorská práva nebo jiná upozornění týkající se vlastnické povahy takového materiálu. Bez písemného souhlasu společnosti NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. není dovoleno šířit, přenášet, upravovat, zveřejňovat na jiných stránkách nebo používat obsah webových stránek pro veřejné nebo komerční účely, což platí jak pro texty, tak pro obrázky zpřístupněné na webových stránkách.
  4. Logotyp a název NICROMET, stejně jako další názvy a slovní a grafické značky uvedené na webových stránkách, jsou registrované ochranné známky. Všechny ochranné známky a materiály zpřístupněné na těchto webových stránkách jsou chráněny zákony o průmyslovém vlastnictví a autorskými právy a nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a třetích stran podílejících se na tvorbě těchto webových stránek. Obsah webových stránek i jejich struktura jsou chráněny autorským právem.
  5. Jakékoli použití materiálů umístěných na těchto webových stránkách pro komerční účely vyžaduje písemný souhlas společnosti NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Použitím materiálu pro komerční účely se rozumí jakýkoli druh šíření (kopírování, úprava, distribuce, přenos, zveřejnění a prezentace) vcelku nebo zčásti.
  6. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. neodpovídá za obsah, zásady ochrany osobních údajů ani provoz externích stránek, na které je odkazováno.